Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-5-2018

Bedrijfsgegevens:
CartridgeKoning.nl
Vaartkade Zuidzijde 14
3461CK Linschoten
Nederland
BTW nummer: NL819580132B01
KvK nummer: 30123546

 

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen voor het ontvangen van een gegevensexport met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, daarnaast kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy-beleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen met
info@cartridgekoning.nl. U kunt ons ook elke werkdag telefonisch bereiken van 9:00 tot 17:00 uur. Alle vragen en klachten per e-mail beantwoorden wij binnen 1 werkdag. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Als u via de email of website een bestelling bij ons plaatst, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken.


Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?


Uw gegevens zijn bij ons veilig

Bij het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het groene slotje linksboven in de browser. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten.
Uw gegevens worden op beveiligde server/systemen opgeslagen. Alleen de bevoegde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cartridgekoning.nl


Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op 0348-460768 of mail naar info@cartridgekoning.nl